ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՄՈՒՄ

Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրի տվյալներով ֆիզիկական անձի ինքնության նույնականացում